రష్యా రియల్ ఎస్టేట్ డైరెక్టరీ

లేదా కొనుగోలు ప్రతి పెట్టుబడి ఒక దేశం ఉంటే ఒక దేశం కంటే తక్కువ కోసం హామీలు పెట్టుబడి, పెట్టుబడిదారు ఎంటర్ ప్రయత్నించండి అంతర్గత మార్కెట్. రష్యన్ వాతావరణ సులభం కాదు. నిజానికి, రష్యా యొక్క ఒక పొడవైన శీతాకాలాలు మరియు ఉష్ణోగ్రతలు చుట్టూ — డిగ్రీల సెల్సియస్, సంవత్సరం ఆ సమయం. కానీ ఎందుకంటే దాని గొప్ప భవనాలు రష్యన్ దేశం అధిగమించడానికి ఈ సమస్య. అంతర్జాతీయ రియల్ ఎస్టేట్ డైరెక్టరీ మరియు ఆస్తి జాబితాలు తో సెలవు అద్దెలు, గృహాలు. రష్యా రియల్ ఎస్టేట్. చూపిస్తున్న ఇటీవల సమర్పించిన. రష్యన్ రియల్ ఎస్టేట్ అమ్మకానికి సెయింట్ లో. పీటర్స్బర్గ్, రష్యా సిటీ రియాల్టీ ఒక పాశ్చాత్య యాజమాన్యంలో మరియు నిర్వహించారు రష్యన్ రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకరేజ్ లో ఉన్న సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్, రష్యా. మేము కలిగి రియల్ ఎస్టేట్ లో రష్యా — మర్చిపో మాస్కో. ఆఫ్షోర్ రియల్