హర్యానా అపార్ట్మెంట్ యాజమాన్యం చట్టం — యాజమాన్యం — భీమాపొందింది అంటిపెట్టుకొని గవర్నర్ హర్యానా, మరియు లో ప్రచురించబడింది గెజిట్

అధికారం, దర్శకుడు, పట్టణ అభివృద్ధి శాఖ, హర్యానా, గౌరవం లో ఇతర ప్రాంతంలో మున్సిపల్ పరిమితులు మరియు కలిగి ఒక వ్యక్తి కోసం సమయం ఉండటం నియమించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా, నోటిఫికేషన్, వ్యాయామం మరియు నిర్వహించడానికి అన్ని