రష్యా హౌసింగ్ అద్దె. పొందడానికి మంచి సదుపాయాలుఉత్తమ సర్వీస్డ్ అపార్ట్ లో మంచి స్థానాన్ని మరియు అత్యంత సురక్షితమైన ప్రదేశం నుండి స్టూడియోస్.

కొత్త అపార్ట్మెంట్ లో చారిత్రక జిల్లా. తాజాగా మరమ్మతులు శ్రద్ధ ప్రేమ.

నుండి అందుబాటులో ఒక, వరకు

(ఆసక్తి, దీర్ఘకాల) ఆధునిక పూర్తిగా సన్నద్ధమై అపార్ట్మెంట్ లో అత్యంత కావాల్సిన. ఎవరైనా రూపం. నేను కేవలం గురించి తరలించడానికి ఉంది మరియు చర్చలు. నా ఒప్పందం కంపెనీ తో నేను పని కోసం.

నేను చూసారు

ఒక విలాసవంతమైన రెండు బెడ్ రూమ్