కొనుగోలు, అపార్ట్మెంట్ లో రష్యా అవసరం. ఇరవై-ఆరు సంవత్సరాల సేవ్రష్యా మద్దతు లేదు కమాండర్ లిబియా జాతీయ సైన్యం, మార్షల్ ఖలీఫా, లిబియా రాజధాని నగరం ట్రిపోలి, కేవలం సగం పైగా వారికి మారినది ఓటు యునైటెడ్ కింగ్డమ్ కొనుగోలు కల వారు అమ్ముడుపోయాయి: ఇక్కడ